FAQ

Vi forsøger at have så mange informationer, som muligt på vores hjemmeside, så du ikke sidder og er i tvivl om noget – eller spørger os om noget, der allerede er beskrevet her på hjemmesiden.

Herunder har vi forsøgt at samle en oversigt af alle de spørgsmål vi oftest modtager, med links til alle de sider, hvor du kan finde nærmere beskrivelser.

Hvis du har spørgsmål vi ikke har besvaret her på hjemmesiden, er du naturligvis velkomne til at kontakte os.

COVID-19 og hjemrejser for hunde

NHDK vil til enhver tid følge Udenrigsministeriets vejledning iht. udrejse og indrejse til Portugal, da det skal være sikkert for vores frivillige, at rejse frem og tilbage.

NHDK følger strenge regler, og der forekommer ventetid iht. hjemkomster, da rigtig mange adoptanter har ventet på delvis genåbning.

NHDK gør adoptanter opmærksomme på, at vi til enhver tid vil følge Udenrigsministeriets vejledning iht. udrejse og indrejse til/fra Portugal (og de lande vi skal rejse igennem). Derfor kan ændringer forekomme fra dag til dag, med øjeblikkelig virkning.

Derudover er vi også nødt til at forholde os til evt. forbud i Portugal – vi følger situationen nøje i begge lande, og gør alt hvad vi kan for hurtigst muligt at genoptage vores rejser på “normal vis”.

I øvrigt kan der også være begrænsninger for vores samarbejdspartnere i Portugal, som kan forlænge adoptionsprocessen.

Da det for tiden ikke er muligt at rejse med fly, ankommer alle vores hunde i Sønderjylland (Aabenraa). Det er pålagt adoptanter selv at sørge for transport/afhentning af hunden i Aabenraa – læs nærmere i vores ankomstdetaljer.

COVID-19 og hjemmebesøg/godkendelse

Alle adoptanter skal godkendes, før det er muligt at adoptere en hund.
Grundet COVID-19, er det ikke alle vi kan foretage hjemmebesøg hos. Derfor vil disse godkendelser foregå via enten video-samtale, eller via almindeligt telefonopkald. NHDK foretrækker dog et reelt hjemmebesøg!

Kan jeg stole på at NHDK overholder gældende regler for formidling af hunde?

Ja! New Hope Denmark overholder gældende regler for import af gadehunde, og har tilladelse til erhvervsmæssig hundehandel og formidling af gadehunde, dette er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Hvad koster det at adoptere en hund igennem NHDK?

Se nærmere beskrivelse af pris og omkostninger på denne side.

Hvad er jeres krav ift. at adoptere en hund?

Læs vores adoptionsbetingelser på denne side.

Hvordan foregår en adoption?

For at adoptere en hund igennem NHDK, skal du først godkendes til adoption. Herefter vil du blive guidet af vores frivillige ift. proceduren.
Læs nærmere om hvordan en adoption foregår, på denne side.

Hvad betyder det at hunden er reserveret?

Når en hund er reserveret, betyder det at en familie har betalt reservationsgebyr på hunden, og enten afventer hjemmebesøg, godkendelse eller underskrift på en adoptionskontrakt. Hunden kan blive ledig igen, hvis familien enten ikke bliver godkendt, eller selv vælger at fortryde deres reservation af hunden. Læs mere om hvordan en adoption foregår, på denne side.

Hvor er hunden henne?

Langt størstedelen af vores hunde er hos vores samarbejdspartnere i Portugal. På hver hund, her på hjemmesiden, står der om hunden er i Portugal eller i Danmark.
Det er meget få hunde vi har til adoption, som allerede er i Danmark. De hunde vi har, som er i Danmark, er her som regel, hvis vi har vurderet at de skal i plejefamilie i Danmark, før de er klar til at blive adopteret, eller hvis en familie uheldigvis er i en situation, hvor de ikke kan beholde en hund (allergier, sygdom i familien, skilsmisse, eller andet).

Hvornår sørger NHDK for, at en hund kommer til Danmark?

Hunden rejser kun fra Portugal til Danmark, hvis den er adopteret – altså hvis en adoptant er godkendt, har betalt reservationsgebyr, samt har underskrevet adoptionskontrakten, og betalt det endelige adoptionsgebyr.
Vi har desværre ikke mulighed for at hjemtage hunde, som endnu ikke er adopteret, dette sker kun i få tilfælde, hvis vi vurderer at en hund har behov for at komme i plejefamilie i Danmark, før den kan adopteres.

Hvor længe går der, inden man har hunden?

Vi har hjemkomst en til to gange om måneden. Grundet Covid-19, er der færre hjemkomster i øjeblikket.
Læs mere om hvordan en adoption foregår.

Kan man få lov at møde en hund, før man adopterer?

Nej, det er i udgangspunktet desværre ikke muligt. Størstedelen af vores hunde opholder sig i Portugal. De få hunde vi har til adoption, som allerede er i Danmark, kan først mødes, hvis man er godkendt som adoptant, og har betalt reservationsgebyr.

Er hunden vaccineret?

Ja. NHDK følger samtlige retningslinjer, der anbefales og kræves af Fødevarestyrelsen ift. import af gadehunde.
Hunden er sundhedskontrolleret af en dyrlæge, senest 48 timer før afrejse fra Portugal til Danmark.
Læs nærmere om sundhedskontrol, vaccinationer m.m., der dækkes af adoptionsgebyret, på denne side.

Er hunden renlig?

Nej, som udgangspunkt skal I regne med at starte forfra med basale ting som renlighedstræning.
Læs flere af vores gode råd.

Kan hunden være alene hjemme?

At være alene hjemme er et spørgsmål om tryghed. En hund kan godt trænes til at være alene hjemme ét sted, men ville skulle lære forfra et nyt sted.
Læs flere af vores gode råd.

Kan hunden de basale kommandoer?

Nej, det kan han/hun ikke.
Læs flere af vores gode råd.

Kan hunden sammen med børn?

Som udgangspunkt kan alle hunde med børn – kan dit barn med hunden? Kender dit barn hundens grænser? Kan du håndtere barn og hund i samme familie?
Læs flere af vores gode råd.

Kan man få en hund på prøve?

Nej, det kan man ikke.

Har NHDK nogle rabat- og samarbejdsaftaler?

Ja, vi arbejder på at opnå flere gode rabatter til vores adoptanter og plejefamilier, du kan se vores nuværende aftaler på denne side.

Kan jeg støtte NHDK med et beløb?

NHDK er en non-profit organisation, hvilket betyder at de penge vi evt. modtager, altid bliver anvendt til pleje for vores hunde i Portugal. Vi har flere kenneler, internater og et dog hotel, som vi månedligt betaler for, for at sikre plejen af vores hunde, indtil de bliver adopteret, og kan rejse hjem til deres helt egne familier i Danmark.
Vi vil meget gerne modtage ethvert lille, som stort beløb, der kan undværes, du kan donere til os via PayPal på denne side.

“A dog is the only thing that can mend a crack in your broken heart.”

– Judy Desmond
Rul til toppen