Adoptionsbetingelser

NHDK har en række betingelser, som skal opfyldes, for at du kan komme i betragtning som adoptant.

Alder

Du skal være over 30 år for at komme i betragtning som adoptant.

Helbred

Du skal være fysisk og mentalt i stand til at varetage en hunds behov.

Børnefamilier

Der adopteres ikke til familier med børn under 5 år. Mange forældre har desværre ikke stor nok indsigt i samspil børn og hunde imellem.
Familier med 5-10 årige børn i husstanden forventes, at have god erfaring med dette samspil, eller at være åbne for NHDKs vejledning før og efter adoption.

Godkendelse

NHDK skal godkende dig som adoptant. Vi foretager hjemmebesøg, hvor der ses på forståelse for adoption af en gade- eller internathund, samt boligforhold, familiære forhold mv.

Forståelse

Du skal have forståelse for, at der er tale om hvalpe og voksne hunde, der ofte har brug for en familie med overskud, erfaring og kærlighed til at få hunden til at falde til.
Nogle – ikke alle, gade- og internathunde har haft en vanskelig start på livet, og det kan være nødvendigt at arbejde målrettet på at genoprette hundens tillid til mennesker.

Derudover er det naturligvis nødvendigt at lære hunden alt helt fra “trin 0”. Uanset om det er en hvalp eller en voksen hund, vil den skulle lære hvordan man lever livet som hund, i en dansk familie.

Kontrakt

NHDK kræver, at du som adoptant læser, forstår og underskriver en juridisk bindende kontrakt. Dette kræves for at sikre hunden, gennem hele dens levetid.

Juridiske forpligtelser

I kontrakten forpligter du dig juridisk til at passe rigtig godt på hunden, drage omsorg for den, fodre den ordenligt, tage den til dyrlægen ved behov, samt sørge for neutralisering, hvis hunden ikke allerede er neutraliseret.

Acceptér det faktum at det er et stort ansvar at være hundeejer

NHDK kan ikke fremhæve nok, at det er et levende væsen du vælger at adoptere. Hvis du ikke kan acceptere at hunden er dit ansvar, nøjagtig som hvis du køber en hund ethvert andet sted, så vil vi ikke anbefale at du adopterer en hund fra os. Selv om vi i kontrakten forlanger at hunden overdrages tilbage til os, hvis du ikke er i stand til at hjælpe den på rette vej i livet, så skal det ikke ses som den nemme og første løsning. Du er nødt til at acceptere at DU har valgt at adoptere en hund, det er dit ansvar at håndtere de udfordringer I måtte møde sammen – NHDK vil gøre absolut alt for at støtte dig, men før du vælger at adoptere, skal du være sikker på, at du har tid, tålmodighed og evne til at tage ansvaret for hunden.

Pasningsmuligheder

NHDK har IKKE mulighed/faciliteter til at passe din hund, når du skal på ferie, flytte, bliver syg eller eksempelvis indlagt på hospitalet over en længere periode. Alle frivillige i NHDK er helt almindelige mennesker, med hjem, familie og arbejde som alle andre. Det er dit eget ansvar at sørge for at finde egnet pasningsmulighed til din hund, i fald du ikke selv er i stand til at varetage pasningen (dette gælder også for hunde som er i plejefamilie), det er dog iht. kontrakten ikke tilladt at videregive eller videresælge din hund.

Vedr. eventuel tilbagelevering/overdragelse

I fald du skulle beslutte dig for at tilbagelevere/overdrage din hund til NHDK, er du stadig ansvarlig for at betale for en eventuel neutralisering (hvis hunden endnu ikke er neutraliseret), hvis hunden har behandlingskrævende sygdom ved overdragelsen, er det dit ansvar som adoptant at dække omkostningerne for den videre behandling, indtil hunden er rask/afhjulpet.

Hvis overdragelsen drejer sig om en seniorhund, skal hunden have været til dyrlægekontrol inden overdragelsen.
I fald hunden viser sig at have helbredsmæssige udfordringer, herunder gælder tandpleje, er det dig som adoptant, der skal dække omkostningerne for den videre behandling, indtil hunden er rask/afhjulpet.
Viser det sig efterfølgende hos ny adoptant/plejefamilie, at seniorhunden har behov for pleje, der burde være tilvejebragt ved dyrlægekontrollen før overdragelsen, er det ligeledes dit ansvar at dække disse udgifter.

Vær opmærksom på at NHDK har 8 uger fra overdragelsesdokumentet modtages retur i underskrevet stand, til at finde en ny familie til hunden. NHDK kan være behjælpelig ift. at finde en midlertidig plejefamilie, men da der ikke er særlig mange plejefamilier til rådighed, er det ikke sikkert det kan lade sig gøre. Hvis hunden skal i plejefamilie, skal der betales et gebyr for at dække foderudgifter m.m.
Du er som adoptant forpligtiget til at beholde og tage godt vare på hunden (iht. kontrakten), indtil NHDK enten har fundet en ny egnet familie til hunden, eller en plejefamilie.

“The world would be a nicer place if everyone had the ability to love as unconditionally as a dog.”

M.K. Clinton

Rul til toppen