Adoptionspris og andre omkostninger

Prisen for at adoptere en hund igennem New Hope Denmark er kr. 4.880,00.

Adoptionsgebyret dækker sundhedstjek, 2x DHPPi vaccinationer, rabies vaccination, Lmulti (lep vacc), chip, orme- og loppekur. Registrering i Dansk Hunderegister, neutralisering (for hunde over 6 mdr.), EU pas, EU TRACES, samt rejseomkostninger ifm. transport til Danmark. Læs nærmere om regler ifm. import af gadehunde.

Derudover bliver hundene testet for Giardia (parasit), dirofilariasis (hjerteorm), leishmania (parasit fra sandfluer/myg), babesiosis (flåt), erlichia (flåt) og rickettsia (flåt).
Bemærk at disse test (bortset fra Giardia) tidligere har været mulige at tilkøbe for vores adoptanter, men da de trods anbefalingen ikke altid blev tilkøbt, vurderede NHDK at det bedste for hundenes sundhed er, at disse test er en del af den samlede pris (det er ikke standardtest hos alle foreninger, der formidler gade- og internathunde fra udlandet).

Hvis hunden testes positiv for én eller flere af sygdommene, der testes for, vil der blive pålagt et yderligere gebyr, til betaling for medicin til behandlingen. Denne medicin er meget billigere, og ikke mindst mulig at købe, i Portugal. Gebyret kan være fra kr. 70,00 til ca. kr. 800,00.

Da de fleste af de sygdomme der testes for, på normal vis ikke forekommer hos hunde opvokset i Danmark, er det ganske omstændigt (pris og særlige tilladelser) at få testet og behandlet hunden i Danmark (tal evt. med jeres dyrlæge om det). Derfor er det standard at NHDK tester, inden hundens afrejse til Danmark.

Hvis hunden testes positiv for én eller flere af sygdommene vil vores samarbejdspartnere i Portugal sørge for at bestille den nødvendige medicin. Behandlingen påbegyndes måske allerede imens hunden stadig er i Portugal, og skal afsluttes når hunden er kommet hjem. Vejledning vil naturligvis blive givet.

Hvis hunden testes positiv for Giardia, skal behandlingen udføres og afsluttes i Portugal, før hunden kan få tilladelse til at rejse ind i Danmark. Dette kan påvirke en eventuel planlagt afrejse. En sådan behandling tager omkring en måneds tid, da hunden skal have piller i 3-5 dage, derefter 14 dages pause, piller igen i 3-5 dage, og derefter en gentest samt afventning på resultatet.

Bemærk at adoptionsgebyret som altid dækker både den hund der adopteres, men også NHDK’s 50 til 60 plejehunde i Portugal og Danmark – antallet af disse plejehunde er steget støt i løbet af 2020, og vil fremadrettet også stige. Hundene kommer i pleje enten fordi de ikke skal opholde sig for længe på de offentlige internater, eller fordi det bliver vurderet at den enkelte hund har et behov, som dækkes bedst enten ved privat pleje i Portugal, eller i Danmark. NHDK dækker både plejen, samt eventuelle dyrlægeudgifter i Portugal.

NHDK er en nonprofit organisation, alle gebyrer går udelukkende til dyrlægeomkostninger, herunder længerevarende samt akut opstået sygdom, og operationskrævende behandling hos plejehunde i Portugal og Danmark, rejseomkostninger, samt privat pleje af hunde i Portugal, så de ikke skal opholde sig alt for længe på offentlige internater.

Tilkøb

Det er muligt for adoptanter at tilkøbe tandrens, samt kennelhostebehandling til hunden, før den afrejser fra Portugal. Dette skal aftales nærmere med kontaktpersonen i NHDK, da prisen afhænger af hundens størrelse.

Reservationsgebyr

Der vil inden hjemmebesøget skulle betales et reservationsgebyr på kr. 980,00, som fratrækkes adoptionsprisen, men bortfalder ved fortrydelse. Skulle det ske man ikke bliver godkendt, bliver reservationsgebyret tilbagebetalt.

Betaling

Betaling af hunden skal ske til NHDK’s konto, når kontrakten modtages af adoptanten til underskrift – eller senest 14 dage før hundens hjemkomst.

Fortrydelse

Reservationsgebyret tilbagebetales ikke ved fortrydelse af reservation.
Reservationsgebyret tilbagebetales kun, hvis adoptanten ikke bliver godkendt til adoption.
Det samlede adoptionsgebyr tilbagebetales ikke, ved fortrydelse af adoption, eller hvis hunden af andre årsager tilbageleveres til NHDK.

Lovgivning

Når man anskaffer sig en hund, er det lovpligtigt at registrere den hos Dansk Hunderegister, denne registrering sørger NHDK for.

Derudover er det i Danmark lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på sin hund. Ansvarsforsikringen skal tegnes, inden hundens ankomst til Danmark – det er muligt at tegne en forsikring når adoptionskontrakten modtages til underskrift (chip nr og fødselsdato skal bruges ifm. oprettelsen).

Sundhedsforsikring (sygeforsikring)

NHDK kræver i vores kontrakt, at der tegnes en sundhedsforsikring på hunden – udover den lovpligtige ansvarsforsikring.

Sundhedsforsikringen skal tegnes senest 10 dage efter hundens ankomst til Danmark.
Vær opmærksom på betingelser og evt. karensperiode, alt efter hos hvilket selskab der tegnes sundhedsforsikring.

Afhentning

Ved adoption arrangerer vi hjemtransporten fra Portugal til Danmark, du henter selv din hund det angivne sted hunden ankommer (nærmere information vil blive givet, når en hjemtransport er planlagt), hvor vi også vil være til stede. Afhentnings tid vil blive præciseret, når hjemtransport af din hund er arrangeret. Udgifter, og planlægning af transport til- og fra afhentnings stedet, er du selv ansvarlig for.

Grundet regler vedr. dyretransport fra Fødevarestyrelsen, skal adoptanten (den person, der står navngivet på adoptionskontrakten) personligt afhente sin hund ved ankomsten fra Portugal. Det er ikke tilladt for at andre, at afhente eller transportere hunden. Uanmeldt kontrol kan blive udført af Fødevarestyrelsen ved ankomsterne, og hunden vil ikke kunne komme med hjem, hvis adoptanten ikke er til stede personligt.

Det anses ikke som værende ansvarligt, og er i øvrigt heller ikke muligt, grundet ankomsttidspunktet, at afhente og bringe sin hund hjem, med offentlig transport.

“The love of a dog is worth every dog hair, every muddy paw print, every early morning & every dollar spent.”

– Unknown
Rul til toppen